Neděle 21.9.

     Nedělní ráno jsme se sešli na mši V Drnovicích. Oběd se nám podařilo domluvit v restauraci na Bedřichově. Společnými silami jsme tedy během dopoledne uklidili faru a obědem ukončili společné setkání. Děkuji za hojnou účast. (Dušan)

Fotky